Dio nagrađene kozmetičke serije Rosal, Neva, 1964./65.