Lepeza, Francuska, druga četvrt 18. st., Zbirka tekstila i modnog pribora, MUO-17095