Žena s gitarom, Josip Turkalj, SAD, South Bend, prije 1960., MUO 41070