Sv. Ana, Ferdinand Gallo, Celje, druga polovina 18. stoljeća, MUO 13200