1, 2, 3 uhvaćen/a si! 📷

1, 2, 3 caught! 📷

Što je fotografija? Oko jednoga ćemo se sigurno složiti, a to je da fotografija predstavlja nekoga ili nešto uhvaćeno u trenutku, te je kao takav, izum fotografije oslobodio slikarstvo od kopiranja stvarnosti i preuzeo portretiranje, bilježenja povijesnih događaja, ali i pridonio razvoju modernizma.

What is photography? We will certainly agree on one thing, that photography represents someone or something captured in the moment, and as such, the invention of photography freed painting from copying reality and took over portraiture, recording historical events, but also contributed to development of Modernism.

”Skok grofa Stjepana Erdödya”, albuminska fotografija “Jump of Count Stjepan Erdödy”, albumen print

Prikazana fotografija koju ste, sigurni smo, pronašli u našem ovotjednom Find Art zadatku, prikazuje bočni preskok klupe čovjeka u odijelu sa šeširom na glavi, ali po čemu je posebna? Odgovor glasi, u bilježenju zaustavljenog pokreta koji je upravo na ovoj fotografiji jedan od prvih primjera tzv. moment fotografije u Hrvatskoj, te spada među najranije ovakve fotografije u svijetu.

The shown photography, which we are sure you found in our #Find Art assignment this week, shows a side jump of a man in a suit with a hat on his head, but what makes it so special? The answer lies in the recording of the stopped movement, which is one of the first examples of the so-called moment photography in Croatia. It is one of the earliest examples of such photographs in the world.

Autor je Karlo Drašković, nećak Stjepana Erdödya s fotografije, koji se bavio fotografijom u vrijeme koje zovemo moderna umjetnost, a to je 20. stoljeće, kada su umjetnici počeli istraživati mogućnosti i granice novih načina oblikovanja i kada se velikom brzinom smijenjuju i preklapaju umjetnički pravci i pokreti. Fotografija je nastala ispred dvora u Novom Marofu 1894. godine, a nalazi se u fundusu Muzeja za umjetnost i obrt.

The author is Karlo Drašković, the nephew of Stjepan Erdödy from the photograph, who was engaged in photography in the times of Modern art, which is the 20th century, when artists began to explore the possibilities and limits of the new ways of design and when art styles and forms changed and overlapped at great speed. The photograph was taken in front of the court in Novi Marof in 1894, and is in the holdings of the Museum of Arts and Crafts.

Naš današnji kreativni zadatak je mobitelom ili fotoaparatom stvoriti vlastitu fotografiju zaustavljenog pokreta, odnosno moment fotografiju. To može biti trenutak kada i sami preskačete neku prepreku ili npr. ulijevate mlijeko u šalicu ili nešto sasvim treće, ali uhvaćeno u trenutku. Prepustite se mašti!

Our creative task today is to create our own photograph of the stopped movement, ie a moment photograph, with a mobile phone or a camera. This can be a moment when you jump over an obstacle yourself or, for example, pour milk into a cup or it can be something third, but caught in the moment. Indulge your imagination!

Veselimo se vašim radovima koje nam možete poslati na e-mail: edukacija@muo.hr

We are looking forward to seeing your photographs, which you can send to our email address: edukacija@muo.hr

#MakeArtAtHome

#MuoEducation

#MuoKids