Glavica anđela, krug Aleksija Königera, sjeverna Hrvatska, druga polovina 18. stoljeća, MUO 17493