Sv. Papa, Josip Stallmayer, Zagreb, sredina šestog desetljeća 18. st., MUO 5234 (iz župne crkve u Pešćenici u Turopolju)