Djevojčica sa sklopljenim rukama, manufaktura Goldscheider, kipar: Johann Petri (János Petrides), Austrija, oko 1914., MUO 43161