Sv. Ladislav, kiparska radionica biskupa Jurja Branjuga, Zagreb, 1747., MUO 5200 (iz kapele sv. Ladislava u Podgorju Bistričkom)