Anđeo adorant, krug Vida Königera, Austrija, druga polovina 18. stoljeća, MUO 4445