Anđeo, Alpske pokrajine, Ptuj (?), sredina 18. st., MUO 15358