Sv. Ivan Krstitelj, Ivan Jakob Altenbach, Varaždin, posljednja četvrtina 17. stoljeća, POH 24