Sv. Biskup, Josip Stallmayer, Zagreb, sredina šestog desetljeća 18. stoljeća, MUO 13731