Oltar sv. Marije, gotički dio oltara: gornja Ugarska, danas Slovačka, oko 1450.; maniristički okvir: sjeverna Hrvatska, 1669., MUO 14999