Pad Slunjčice u Koranu (Fotografične slike iz Hrvatske), Ivan Standl, Zagreb, 1873., Zbirka starije fotografije MUO, MUO-8013/17